„Pomoc lidem s leukémií“

nadační fond při Interní hematoonkologické klinice FN Brno


Ke stažení

Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
  IČ: 44992971
  DIČ: CZ44992971

Účel nadačního fondu:

Nadační fond „Pomoc lidem s leukemií“ byl založen při Interní hematoonkologické klinice FN Brno v roce 1999 prof. MUDr. Jiřím Vorlíčkem, CSc. s cílem zkvalitnění péče o nemocné se zhoubnými krevními chorobami a zlepšení výsledků léčení těchto nemocí cestou získávání finančních prostředků z darů a výtěžků dobročinných akcí na zlepšení přístrojového vybavení a umožnění získávání nových poznatků a praktických zkušeností pracovníkům Interní hematoonkologické kliniky a Centra molekulární biologie a genové terapie při této klinice.


Správní rada:

Předseda:

  • MUDr. Zdeněk Král, CSc., zástupce přednosty pro LPP, Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU

Místopředsedkyně:

  • Jitka Firešová, sekretariát Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU

Další členové:

  • doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., lékař Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU
  • MUDr. Lenka Šmardová, lékařka Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU
  • Mgr. Petra Řezáčová, staniční sestra Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno
  • Ing. Ivana Ježíšková, Ph.D., pracovnice Centra molekulární biologie a genové terapie

Revizor:

  • MUDr. Yvona Brychtová, lékařka Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno a LF MU

 

Nahoru