Kontakt

„Pomoc lidem s leukémií“
nadační fond při Interní hematoonkologické klinice FN Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČ: 44992971
DIČ: CZ44992971
Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., Brno, č. účtu 97530621/0100
IBAN: CZ4001000000000097530621
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

Statutární zástupci:
MUDr. Zdeněk Král, CSc., předseda správní rady
Jitka Firešová, místopředsedkyně správní rady

Telefonický kontakt:
Sekretariát Interní hematoonkologické kliniky: 532233642

E-mail:
Jitka Firešová: firesova.jitka@fnbrno.cz

Nahoru