Odborné semináře

Seznam seminářů pořádaných Interní hematologickou a onkologickou klinikou pro období 23. 9. – 31. 12. 2019

Semináře se konají v posluchárně Interní hematologické a onkologické kliniky ve 14. poschodí výškové budovy FN Brno, Jihlavská 20, Brno-Bohunice, a v posluchárně CMBGT Černopolní 9, Brno.

 

Datum Přednášející a téma přednášky
25.09.2019 MUDr. Marcela Osovská – Liquid biopsy v managementu lymfomů 
02.10.2019 MUDr. František Folber – Management CAR – T terapie na IHOK
03.10.2019 prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. – Financování hematologické péče
09.10.2019 MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D. – Novinky v léčbě nepokročilého nádoru prsu 
10.10.2019 MUDr. Leoš Křen, Ph.D. – Novinky z XIV EBMWG International Course &Workshop on Bone Marrow Pathology 
16.10.2019 Mgr. Eva Ondroušková – Cytogenetická a molekulárně biologická analýza genu a proteinu c – Myc u pacientů s CLL
17.10.2019 MUDr. Libor Červinek, Ph.D. – AL
23.10.2019 MUDr. Monika Blažková – Kazuistika pacienta s nádorem žaludku a hemofilií 
24.10.2019 MUDr. Libor Červinek, Ph.D. – KHA
30.10.2019 Mgr. Jiří Šmejkal – Přestavba chromosomové oblasti 3q26 (MECOM) a její klinický význam u myeloidních malignit
31.10.2019 MUDr. Libor Červinek, Ph.D. – PCL
06.11.2019 MUDr. Adam Lužák – Antikoagulační léčba u fibrilace síní
07.11.2019 MUDr. Libor Červinek, Ph.D. – MDS
13.11.2019 MUDr. Michal Eid – Lokálně pokročilý a metastatický nádor pankreatu
14.11.2019 MUDr. Libor Červinek, Ph.D. – MDSMPN
20.11.2019 MUDr. Markéta Hadrabová – Mediastinální lymfomy
21.11.2019 MUDr. Libor Červinek, Ph.D. – KSF
27.11.2019 Mgr. Hana Svozilová – Představení projektu A-C-G-T
28.11.2019 MUDr. Libor Červinek, Ph.D. – CML
04.12.2019 MUDr. Markéta Protivánková – Nádory prsu lokálně pokročilé
05.12.2019 MUDr. Libor Červinek, Ph.D. – M.
18.12.2019 MUDr. Anna Panovská, Ph.D. – JACIE portál

 

Nahoru